DPH 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 30
Daňová evidence 2017

Sada otázek 

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 25
E learning FUČ zk. test DLOUHODOBÝ MAJ. TEORIE
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
E learning FUČ zk. test FINANČNÍ ÚČTY TEORIE
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
E learning FUČ zk. test KAPITÁLOVÉ ÚČTY TEORIE
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
E learning FUČ zk. test ZÚČTOVACÍ VZTAHY TEORIE
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
E learning FUČ zkouškový test ZÁSOBY TEORIE
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
E learning FÚ 2020 - Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 22
E-learning FÚ 2020 - Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
E-learning Náklady, výnosy, čas. rozl. TEORIE
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 15
FUČ - Časové rozlišení - účtování

Účtování

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 2
FUČ DHM - účtování
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
FUČ Zásoby - účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
FUČ zkouškový test 2017 Dlouhodobý majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 12
FUČ zkouškový test 2017 Zásoby
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 12
Finanční účty - teorie 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Finanční účty - účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
FÚ 2017 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 - Krátkodobý finanční majetek
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
FÚ 2017 - Náklady, výnosy, časové rozlišení
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 32
FÚ 2017 - Zúčtovací vztahy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 28
FÚ 2017 - Účetní závěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
FÚ 2017 Účetní uzávěrka
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
NOVÝ TEST 29/03/2019

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 12
NOVÝ TEST 29/03/2019

 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
RISKUJ 2020 Dlouhodobý finanční majetek
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 5
RISKUJ 2020 Dlouhodobý hmotný majetek
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 5
RISKUJ 2020 Dlouhodobý majetek - OSTATNÍ
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 5
RISKUJ 2020 Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 5
Teorie - náklady, výnosy, časové rozlišení
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 12
Teorie - vlastní kapitál a cizí zdroje
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 12
Testy 2022 FUČ Dlouhodobý majetek - účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Testy 2022 FUČ KAPITÁLOVÉ ÚČTY - účtování
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
Testy 2022 FUČ Krátkodobý fin. majetek - účtování
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
Testy 2022 FUČ Náklady, výnosy, čas. rozliš. - ÚČT
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
Testy 2022 FUČ ZÁSOBY - účtování
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
Testy 2022 FUČ ZÚČTOVACÍ VZTAHY - účtování
 • Typ: Test
 • Otázek v testu: 1
Základy 2017 - DPH a její účtování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Majetek a zdroje financování
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvaha
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Základy 2017 - Rozvahové a výsledkové účty
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 18
Základy 2017 - Základní účtování krátkodobého FM
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování materiálu a zboží
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování nákladů a výnosů
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Základy 2017 - Základní účtování výrobků
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 8
Základy 2017 - Úvod, účetní doklady, účetní knihy
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 20
Základy 2017 - Účetní technika
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 10
Zúčtovací vztahy - teorie 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 15
Zúčtovací vztahy - účtování 2017
 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 1
Účetní a daňová specifika společnosti s r. o. 2020

Sada testových otázek

 • Typ: Procvičování
 • Otázek v testu: 40


Pracuji, prosím čekejte